Pomnik Edyty Stein

Pomnik

Pomnik Edyty Stein we Wrocławiu przy kościele Św. Michała u zbiegu ulic B. Prusa i Kardynała Wyszyńskiego powstał także przy naszym udziale. Wykonaliśmy granitowy murek oporowy wzniesienia krzyża upamiętniającego jaki granitowy ołtarz tablicy pamiątkowej.