Ostrów Tumski we Wrocławiu

Ostrów Tumski Wrocław. Tu na ul.Św. Idziego ,używając piaskowca Bolesławieckiego,upiększyliśmy posesję kościoła katolickiego.Gzymsy płyty fasadowe oraz nakrywy na słupy i murki ogrodzenia.