Klasztor sióstr karmelitanek bosych

klasztor

Rewitalizacja ogrodzenia posesji Klasztoru Sióstr Karmelitanek Bosych we Wrocławiu przy ul. Mickiewicza róg z ul Kasprowicza. Tu nastąpił demontaż zniszczonego ogrodzenia ąż do fundamentów.Po oczyszczeniu kamienia , odrestaurowaniu elementów kutych metalowych bramy i przęseł,wykonaniu uzupełnień kamienia jak i wykonaniu od podstaw nowych granitowych słupów bramy bocznej,przywróciliśmy dawny blask ogrodzenia.